Abonnementen

Gezinsabonnement€ 12,–
Abonnement 16 jaar en ouder€ 6,–
Kinderen tot 16 jaar€ 6,–

    • U wilt lid worden.
    • Wij maken gebruik van automatisch incasso om de contributie jaarlijks te innen. Dan moet u de antwoordstrook invullen en inleveren bij het hieronder vermelde adres.
  • Begin december schrijven wij de contributie automatisch van uw rekening af
  • Mocht u het lidmaatschap willen beëindigen dan moet dat voor 1 oktober schriftelijk of via émail bij onze ledenadministratie. Zie voor adresgegevens hieronder.

Het machtigingsformulier t.b.v. de jaarlijkse incasso kunt u mailen of per post opsturen aan:

Theo van Rheenen (Penningmeester/Ledenadministratie)
Bakkersveld 32
8334 ND Tuk
penningmeester@ijsclubsteenwijk.nl

 

Machtigingsformulier StwIJsc