Start

 

De Steenwijker IJsclub is aangesloten bij de 


Secretariaat: Bakkersveld 35 , 8334 NE TUK.
Tel.nr.: 06-13916344. E-mail: secretaris@ijsclubsteenwijk.nl.
De ijsbaan is gelegen aan Het Verlaat 4 te Steenwijk. Tel.nr. ijsbaan: 06 19609481.De baan is gesloten.


Wij hebben vanmorgen weer een ijsdikte meting en een inspectie van de baan gedaan en helaas moeten constateren dat het er niet goed uitziet. Er zitten nog teveel zwakke plekken in die niet goed dicht zijn, zodat het niet verantwoord is om de baan open te doen. Onze hoop is nu gericht op de komende periode. Dus nog even afwachten.

Vriendelijke groeten, het bestuur.


Update van donderdag 15 december 2022

Sorry voor deze late update van vandaag maar dat heeft ook een reden namelijk het ongewisse in de weersvoorspelling voor wat betreft de temperaturen. Vanmorgen hebben we weer een ijsdikte meting gedaan en kwamen uit op 6 cm. dik genoeg om een paar bestuursleden een inspectie rondje te laten lopen. Helaas bleek toen dat er ook stukken tussen zitten waar de ijsdikte minder is en er op sommige plaatsen kleine en soms iets grotere gaatjes in het ijs zaten. We waren van plan om de ijsbaan vrijdagmiddag open te doen maar gezien de geconstateerde ijsdikte op bepaalde plaatsen en de vooruitzichten op buienradar dat het vandaag overdag niet ging vriezen en de nachttemperatuur –1 / –2 aangaf hebben we besloten om zaterdagmorgen nogmaals een ijsdikte meting te doen om er zeker van te zijn dat we veilig open kunnen gaan. Omdat er vandaag toch nog veel bewolking was in plaats van de zon zijn we eind van de middag toch weer even wezen kijken op de baan of er ook iets veranderd was in de ijsdikte maar dat was niet het geval. Ook hebben we gekeken naar de nieuwe LED verlichting die we op bepaalde plaatsen hebben aangebracht en dat gaf een goede indruk, kunnen we toch nog positief afsluiten.

Wanneer er weer wat te melden is dan stuur ik een mailbericht rond zodat u tijdig op de hoogte bent van het open gaan van de ijsbaan dus blijf uw mailbox in de gaten houden.

Vriendelijke groeten van het bestuur.


Update december 2022.

Hallo allemaal, het is december dus de winterperiode staat weer voor de deur en laten we hopen dat het dit keer wat meer gaat vriezen dan het afgelopen winterseizoen zodat we de ijsbaan in ieder geval weer open kunnen zetten. Vorige maand hebben we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering gehad en helaas waren er dit keer ook weer weinig leden aanwezig. Jammer want de bestuursleden doen zo goed hun best om alles weer goed voor elkaar te krijgen zodat de ijsbaan er straks weer optimaal uit komt te zien. Zoals op de agenda al stond aan gegeven komt er een bestuurswissel want Gerrit Vinke werd in het bestuur gekozen en neemt de voorzittershamer van Harry Timmerman over. Harry blijft voorlopig nog wel aan als secretaris totdat er een opvolger is gevonden. Zo ook met de functie van Henk Otten, inmiddels is er ook voor hem een vervanger gevonden en ook Henk blijft voorlopig nog meedraaien om zo doende zijn kennis van de machines over te dragen. Dit nieuwe bestuurslid is Bert Fransen en komt uit Tuk, Bert is van harte welkom en geeft zo doende weer wat meer ruimte in de verdeling van de bestuurstaken. Maandagmiddag, 5 december, is de waterpomp weer aangezet zodat wat ons betreft de vorst weer kan komen, maar wanneer ik dan naar buienradar kijk dan lukt het voorlopig nog niet maar wie weet wat de toekomst ons nog gaat brengen. We hebben geprobeerd om een oplossing te vinden voor het zakken van de waterstand door een speciale bak onder de waterpomp te plaatsen met een paar gaten er in zodat we, ook als er ijs op de baan ligt, de waterstand op peil kunnen houden door water onder het ijs te pompen. We hopen dat dit experiment slaagt zodat we wat langer kunnen genieten van een mooie ijsvloer.

Dit was het voorlopig weer en zodra er meer te vertellen valt betreffende het openen van de ijsbaan dan krijgt u weer een update.

Vriendelijke groeten van het bestuur.


Geachte leden,

Het is oktober en dan beginnen de voorbereidingen voor het winterseizoen ook weer voor ons. De eerste bestuursvergadering hebben we alweer gehad en zijn nu aan het testen of de lichtopbrengst van LED lampen een bijdrage levert aan een goede baan verlichting. Wanneer dit een positief resultaat oplevert dan gaan we een subsidie aanvraag bij de gemeente doen om alle lampen te vervangen door LED lampen.

Binnenkort worden de uitnodigingsbrieven voor de jaarlijkse ledenvergadering rondgebracht en daarin vindt u ook de ledenpassen voor het seizoen 2022/2023.

We ervaren jaarlijks dat sommige leden de brief en passen niet ontvangen en dan blijkt dat ze inmiddels verhuisd zijn en vergeten hun nieuwe adres aan ons door te geven zodat de brieven op het oude adres worden bezorgt. Is dat ook bij u het geval geef dan uw nieuwe adres nog even via de mail aan ons door aan  secretaris@ijsclubsteenwijk.nl

De ledenvergadering wordt gehouden op maandagavond 21 november in het MFC Hoogthij in Steenwijkerwold en begint om 20.00 uur.U bent van harte welkom.

In het bestuur zijn nog vacatures dus bij deze vragen wij u of u deel wilt uitmaken van ons bestuur of  weet u iemand die wij kunnen benaderen. Graag horen/lezen wij dat dan.

Het duurt nog even voordat de echte winter begint maar spreken nu al de wens uit dat we dit seizoen onze ijsbaan weer open kunnen stellen zodat we met zijn allen weer kunnen genieten van het schaatsen.

Vriendelijke groeten,

Het Bestuur.


Reeds jarenlang biedt de Rabobank financiële ondersteuning aan clubs en verenigingen om ze sterker te maken, voor nu en in de toekomst. Hiervoor is ook dit jaar het Rabo ClubSupport programma opgezet.  Dit jaar heeft dat onze vereniging € 309,61 opgeleverd. Stemmers op de Steenwijker IJsclub: Bedankt! 

Bestuur Steenwijker IJsclub.    


Terugblik op het winterseizoen 2021 / 2022.

Wanneer de winter begint dan kijk ik dagelijks op de website van Buienradar en dan speciaal naar de 14 daagse vooruitzichten om zo op de hoogte te blijven van de temperaturen in de nachten. Zo ook in de maand februari en daar zag ik, en ook onze ijsmeester Henk Otten, dat er weinig vorst voorspelt werd in de komende nachten.

Omdat het waterpeil op de ijsbaan nog steeds zakt, per week ongeveer 10 cm., hebben we besloten om niet meer 3 x per week water bij te vullen en de nachtelijke temperaturen goed in de gaten te houden zodat we, indien nodig, het waterpeil weer op de benodigde hoogte konden brengen. Na februari volgt maart en hier ging het gezegde “Maart roert zijn staart” weer gelden want nu begon het in de nachten wel weer te vriezen. In overleg met de ijsmeester hebben we toen besloten om, gezien de hogere temperaturen overdag, geen water meer bij te vullen want de zon was overdag te krachtig om de benodigde ijsdikte te kunnen garanderen voor het open doen van de ijsbaan. Jammer want wij als bestuur genieten er ook van wanneer de ijsbaan open is en zien dat onze leden ook plezier hebben met het schaatsen. Nu maar hopen dat het in het komende winterseizoen 2022 / 2023 wat eerder gaat vriezen zodat er weer optimaal gebruik van de ijsbaan kan worden gemaakt en we geen problemen meer hebben met de Corona beperkingen.

Na veel zoeken en vragen is het gelukt om een nieuw bestuurslid te mogen begroeten, Gerrit Vinke is ons bestuur komen versterken en we heten hem van harte welkom.

We zijn nog steeds op zoek naar iemand die als secretaris tot ons bestuur wil toetreden, het is geen drukke job en we vergaderen alleen in de periode oktober tot eind april. Weet u iemand die dat wel wil laat het ons weten zodat we contact met hem / haar kunnen opnemen.

Namens alle bestuursleden wensen we u en verdere familieleden een mooie en gezonde voortzetting van dit jaar toe.

Vriendelijke groeten, Harry Timmerman, voorzitter / secretaris.


INFORMATIE van de STEENWIJKER IJSCLUB

De Steenwijker IJsclub is een van de oudste verenigingen in Steenwijk. Ze is bijna 100 jaar oud. De ijsclub organiseert bij betrouwbaar ijs vele activiteiten. Zo veegt ze het ijs, zet veilige banen uit, verlicht de natuurijsbaan aan het Verlaat en organiseert activiteiten voor haar leden.

Wilt u ons steunen en lid worden? 

Voor het uitvoeren van de activiteiten maken wij kosten. Óók moeten machines worden onderhouden en vervangen.

Wilt u ons in onze werkzaamheden ondersteunen dan kunt u lid worden van onze vereniging. Velen van u zijn dat al. Zoals bij meerdere verenigingen betalen de leden contributie, zo ook bij de Steenwijker IJsclub.

Inhoud lidmaatschap van de Steenwijker IJsclub:

  • Als lid kunt u bij betrouwbaar ijs schaatsen op geveegde banen, schaatsen op de (verlichte) ijsbaan aan het Verlaat deelnemen aan georganiseerde toertochten.
  • Het innen van het contributiegeld doen we middels automatische incasso.
  • Het lidmaatschap bedraagt 6 euro per persoon of 12 euro voor het gehele gezin.
  • Onze ledenadministratie/ledenlijst en de ledenkaart is het bewijs van lidmaatschap.
    Begin december schrijven wij de contributie automatisch van uw rekening af
  • Als u lid wilt worden dan kan dat door dit schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken bij ons secretariaat. U krijgt dan het inschrijfformulier toegestuurd.

Lidmaatschap beëindigen:

  • Mocht u het lidmaatschap willen beëindigen dan kan dat door dit schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken bij ons secretariaat.

 

Overige zaken

Bezoekt u ook eens de website www.ijsclubsteenwijk.nl. Ook zijn we te volgen via Twitter (@stwijsclub) en Facebook(facebook.com/ijsclubsteenwijk). De website en met name Twitter en Facebook geven actuele informatie over bijvoorbeeld de toestand van het ijs, wedstrijden, toertochten en andere ijsactiviteiten.

We zijn voortdurend op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen bij bijvoorbeeld het organiseren van een toertocht, het bemannen van stempel- en kaartverkoopposten en het regelen van het verkeer. Mocht u interesse hebben, neemt u dan contact  met ons op.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van de Steenwijker Ijsclub.


Reserveren!!

Bij eventueel geldende COVID-19 richtlijnen is de baan van de Steenwijker IJsclub bij opening toegankelijk voor een beperkt aantal leden/donateurs die hun contributie betaald hebben en gereserveerd hebben.

Het maximale aantal schaatsers dat tegelijkertijd toegang tot de baan krijgt, is 150.

Met het reserveringsformulier kan 1 persoon voor 1 tijdsblok op 1 dag een reservering maken. Elke persoon ouder dan 12 jaar moet apart geregistreerd worden.

Mensen met symptomen die kunnen duiden op besmetting met het Corona-virus worden zeer dringend verzocht om niet te reserveren en niet naar de baan te komen.
U wordt op het reserveringsformulier verzocht om expliciet te verklaren of u symptomen hebt die kunnen duiden op besmetting met het virus.

Let op: Een reservering betekent niet automatisch dat er geschaatst kan worden. Indien de ijslaag van onvoldoende kwaliteit is, behoudt het bestuur zich het recht voor om de baan te sluiten. Bezoekers schaatsen geheel op eigen risico!!

Bij het verblijf op de baan dient iedereen zich aan de huisregels te houden: Te allen tijde anderhalve meter afstand bewaren en geen groepjes groter dan twee personen. Schaatsen in ‘treintjes’ is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Het clubgebouw is niet toegankelijk voor bezoekers maar alleen voor vrijwilligers van de Steenwijker IJsclub.

Klik op de RESERVEREN button rechtsboven in deze pagina.

Het bestuur.


Van de voorzitter

Winterseizoen 2021 / 2022.

Het is alweer eind oktober en de gedachten gaan weer richting de periode waarin het gaat vriezen. Als bestuur zijn we dan ook al begonnen met vergaderen en het markeren van de nog uit te voeren werkzaamheden om de ijsbaan straks weer in een optimale conditie te hebben. We hopen dat de Covid pandemie niet al te groot wordt waardoor we weer met en aantal voorwaarden te maken krijgen om de ijsbaan open te mogen doen. Het was niet makkelijk om in die periode mensen die graag wilden schaatsen de toegang te weigeren vanwege de gemeentelijke beperkingen in verband met Corona. Maar laten we optimistisch blijven en er van uitgaan dat het allemaal wel mee zal vallen, de meeste mensen zijn gevaccineerd dus dat moet goed komen.

Woensdagavond 17 November 2021 om 20.00 uur houden we onze ledenvergadering in MFC Hoogthij in Steenwijkerwold en we hopen daar veel leden te mogen verwelkomen want de inbreng van de leden is ook een belangrijke factor in het besturen van een vereniging.

We zijn nog steeds op zoek naar een bestuurslid die ons team wil komen versterken, we hebben nu nog 6 bestuursleden maar dit moeten er eigenlijk 7 worden, dus wanneer je geïnteresseerd bent neem dan contact met ons op.

We hebben een leuke groep bestuursleden die in de wintermaanden zo nu en dan bij elkaar komen op de ijsbaan om de nodige klusjes uit te voeren en een lekker bakje koffie drinken.

Het bestuur hoopt op een vorstelijke winterperiode waarin de ijsbaan weer een mooie en goede ontspanning voor een ieder kan zijn. Aan ons zal het niet liggen

Tot ziens op de ijsbaan.

Harry Timmerman – Voorzitter.                             


6 vragen over beginnen met schaatsen bij een vereniging

Met IJSTIJD! komen veel kinderen in aanraking met het schaatsen en de verenigingen bij hun in de buurt. Onder meer door het vervolgaanbod van de verenigingen kunnen kinderen eenvoudig een proefles volgen. Gedurende het seizoen worden er door kinderen vragen gesteld over lid worden bij de vereniging. Wij hebben diverse vragen op een rijtje gezet en daarbij een leuke promotievideo gemaakt. Een video die jullie als promotie ook kunnen inzetten bij bijvoorbeeld jullie scholen en achterban.

Schaatsen is toch alleen een leuk uitje?

Dat is het zeker, maar schaatsen is zoveel meer! Schaatsen is een sport. Bij de schaatsvereniging kun je zowel wedstrijden schaatsen als je schaatstechniek verbeteren. Onder leiding van gediplomeerde trainers ga je samen met leeftijdsgenoten het ijs op.

Kun je ook in de zomer schaatsen?

De 400 meter banen zijn zes maanden per jaar, van oktober tot en maart, open. Sommige ijshockeybanen zijn zelfs het hele jaar open. Veel verenigingen organiseren het hele jaar door activiteiten, zoals inline-skaten, bootcamp (droogtrainen) of wielrennen. Zo kun je het hele jaar door sporten.

Is schaatsen een individuele sport?

Nee, je kunt juist samen trainen! Daarnaast organiseren de meeste verenigingen veel activiteiten voor jeugdleden. Zo leer je samen beter schaatsen en kun je nieuwe vriendjes en vriendinnetjes maken.

Er is geen ijsbaan bij mij in de buurt. Hoe kan ik daar komen?

Er zijn 200 actieve schaatsverenigingen verspreid over heel Nederland. Grote kans dus dat er ook bij jou in de buurt eentje is. Verenigingen kunnen voor busvervoer van en naar de training zorgen of carpoolafspraken tussen ouders van jeugdleden initiëren. Hiermee wordt de drempel om te sporten verlaagd.

Wat kunnen mijn ouders tijdens de training doen?

Bij de meeste ijsbanen is een kantine aanwezig waar (warme) drankjes worden aangeboden. Een andere optie is het aanbieden van ouder-kindtrainingen door verenigingen, zodat ouders en kinderen tegelijkertijd op het ijs staan.

Moet ik zelf schaatsen aanschaffen?

Bij de ijsbanen en verenigingen kun je over het algemeen schaatsen huren. Naast het huren van schaatsen, komt het bij veel verenigingen voor dat ouders onderling schaatsen aan elkaar verkopen. Dit is een goedkoop en leuk alternatief.


Word ook gratis fan en meld je hier aan voor de IJSTIJD! Kidsclub

IJSTIJD! - Website Banner Inschrijven Kidsclub 00 (1)[2].jpg


 

 


 

Vrijwilligers gezocht voor de Kantine!!!

Iedereen weet wel dat een vereniging draait op vrijwilligers. Ook wij!! Zonder vrijwilligers kunnen wij niets! Gelukkig hebben wij al vele vrijwilligers die zich inzetten voor verschillende soorten hand en spandiensten. Hier zijn wij dan ook zeer blij mee.

Toch ………………… kunnen er nog meer bij!!!!

Wij zijn op zoek naar: Mensen die als vrijwilliger de kantine willen runnen op de tijden dat de baan geopend is. 

Lijkt het je leuk om je als vrijwilligster/vrijwilliger in te zetten voor  jou club?????

Schroom dan niet en laat het ons weten!

Aanmelden kan via het bestuur of via info@ijsclubsteenwijk.nl


 

Waar kan ik schaatsen?


Uit de Steenwijker Courant:

We hebben de eerste vlokjes sneeuw gezien, en het kwik in de thermometer dook al even een paar graden onder nul. En dan worden we gek in dit land, want we willen schaatsen.

‘Eerlijk gezegd verwacht ik dat we komende winter op natuurijs kunnen rijden’, zegt Harry Timmerman. Hij is voorzitter van de Steenwijker IJsclub Het Verlaat. ‘Nee, een Elfstedentocht dat denk ik niet. Een Overijsselse Merentocht betwijfel ik ook. Maar andere tochten, het zou zomaar eens kunnen.’

Uiteraard is Timmerman de voorspelling van weerprofeet Piet Paulusma niet ontgaan. ‘Hij heeft het over min twintig in februari. Nou dat zou wat zijn. Misschien dat zo’n Noordwesthoekrit er weer eens in zit. Die gaat over 85 kilometer. Mocht dat het geval zijn dan ligt er een plan om te starten bij de roeivereniging. Dat heeft ermee te maken dat het Steenwijkerdiep wordt gezien als een soort kritisch punt. Het Steenwijkerdiep willen we ontzien voor een eventuele latere Overijsselse Merentocht door het gebied.’

Harry draagt voor het vijfde jaar het ‘kroontje’ van voorzitter. ‘Vorig jaar heb ik nog gezegd dat sinds ik voorzitter ben de baan nog geen dag open is geweest. Tja, daar kwam gelukkig afgelopen winter verandering in.’ De late ijspret in maart duurde tweeëneenhalve dag. ‘De ijslaag op de baan was 6,5 centimeter, 8 is eigenlijk de norm. Maar we zijn er maar voor gegaan. En de reacties waren zo leuk. Veel jonge gezinnen met kinderen van vijf of zes jaar, die hadden nog nooit op de ijzers gestaan. Mensen waren zo dankbaar dat het even mocht. Zoveel bedankjes, tja daar doe je het voor.’ In die paar dagen tijd bonden zo’n 1200 schaatsers de ijzers onder voor een tochtje. Best veel in zo’n korte tijd.

Aan de schaatspret kwam helaas een snel einde. ‘Het was heel jammer dat we de Marathon van Steenwijkerland op het laatste moment moesten afblazen. De aanmeldingen stroomden al binnen en de sponsoring was rond.’ De bochten bleken te zwak. ‘Er waren al een paar mensen gevallen, en ongelukken willen we niet. Hopen dat het deze winter wel kan.’ Op het ondergelopen weiland lag een laag ijs van zo’n tien centimeter. ‘En dat water zakte zo weg de grond in. Wij dachten dat er een leemlaag in de bodem zit, maar dat blijkt niet het geval. Het is allemaal zand. Zou mooi zijn als de gemeente een leemlaag kan aanbrengen, dan wordt de baan kwalitatief echt een stuk beter. Zelf hebben we daar jammer genoeg het geld niet voor.’

Tekst: Don v.d. Veen.

Oproep.

Leden die op de hoogte willen blijven van nieuwe ontwikkelingen op schaatsgebied, die wij als vereniging van diverse instanties ontvangen, worden verzocht om via ons algemene mailadres, info@ijsclubsteenwijk.nl het mailadres door te geven zodat wij bepaalde mailberichten aan u door kunnen sturen. Ook onze website, www.ijsclubsteenwijk.nl kan ik bij u aanbevelen, hier vindt u alle nieuwe berichten betreffende onze ijsclub.

Het bestuur.Hoe bereid je je voor op het schaatsseizoen om straks goed te kunnen schaatsen op natuurijs.

Wil je straks bij natuurijs een mooie toertocht rijden, dan is het verstandig de komende maanden op kunstijs te gaan oefenen, wellicht zelfs les te nemen. Bij schaatsers met een goede techniek ziet het er zo gemakkelijk uit, dat 'dansen' over het ijs. Sta je eenmaal zelf op de schaats, dan wordt snel duidelijk hoe complex de schaatsbeweging is. Want of je nu de easy-glider, noren, de klapschaats of de Zweedse klunschaats onderbindt, plotseling sta je op een ijzeren richeltje van pakweg 1,5 millimeter dik. En dat is even wennen. Logisch dat het wankel aanvoelt.

Je zult dat 'dansen' over het ijs alleen onder de knie krijgen als je de complexe schaatsbeweging stap voor stap leert. Dit moet zorgvuldig gebeuren, waarbij het plezier in het schaatsen het belangrijkst is en dus voorop moet staan.

Waar en bij wie leer je schaatsen?
Je bent het beste af bij de schaatsvereniging of schaatsschool op de dichtstbijzijnde kunstijsbaan. De jeugd in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar kan terecht bij het zogenaamde jeugdschaatsen of schoolschaatsen op veel ijsbanen. Als je ouder bent, kun je je aanmelden bij een ijsclub of les nemen bij een schaatsschool. Zowel ijsverenigingen als schaatsscholen hebben ervaren trainers en schaatsinstructeurs, die zijn opgeleid door de KNSB. Vaak wordt er een indeling gemaakt in beginners, middengroep en gevorderden.

Een cursus bestaat uit zeventien tot twintig lessen of uit twee periodes van acht, negen of tien lessen, uitgaand van één les per week. De ervaren trainers bouwen het lesprogramma op rond technische principes zoals recht op de schaatsen staan, de afzet, het rijden van een bocht en de juiste schaatszit. En zelfs valtechniek. Op die manier krijg je in korte tijd het schaatsen goed onder de knie. En hoe beter je gaat schaatsen, hoe lekkerder het voelt en hoe enthousiaster je zal worden.

Neem voor informatie over schaatslessen contact op met de dichtstbijzijnde kunstijsbaan bij je in de buurt.

Onderhoud schaatsen
Pak je de schaatsen gewoon uit de kast omdat je al schaatsen hebt, of ben je toe aan een nieuw paar, beide vragen aandacht. Heb je al schaatsen, laat dan bij de schaatsspecialist (onder andere te vinden op de kunstijsbanen) de ronding nakijken en je schaats slijpen. Schaats je in de winter regelmatig, dan is dat zeker handig. Maar ook als je weinig schaatst, heeft een schaatsijzer onderhoudt nodig.Start wedstrijd Noordwesthoekrit 1954.

Welke schaatsen moet ik kopen?

Voor elke schaatser is het een uitdaging om een schaats te vinden die goed bij je past, of je nou beginner bent of gevorderd. Kies je voor lage of hoge noren? Wanneer stap je over op klapschaatsen? Wat is het verschil tussen een Zweedse kluunschaats en een gewone schaats? En wat is de perfecte schaats voor beginners?

1. Easy Glider

_HSN0485.JPG
De Easy Glider is de kunststof uitvoering van de klassieke houten onderbinders. De schaats is ideaal voor hele jonge kinderen om de basis van het schaatsen te leren, zoals glijden en slagen maken.

2. Combinoor

Voor volwassenen en wat oudere kinderen die beginnen met schaatsen wijst schaatskenner Rick van der Hoorn naar de combinoren. Dit zijn schaatsen met een stevige schoen en waarbij de ijzers laag bij de schoen zitten, waardoor je minder snel zwikt. Bij de Viking Unlimited (foto 1) is de schoen al iets lager waardoor je meer balans moet zoeken en ook meer bewegingsvrijheid hebt.

3. Lage Noor

_HSN0487.JPG
Kinderen vanaf zeven tot negen jaar kunnen overstappen op de lage Noor, afhankelijk van het schaatsniveau van het kind. De lage Noor heeft een leren schoen en ijzers die dicht op de schoen staan, net als de combinoor. Het is een goede beginnersschoen, maar de schoen biedt minder stabiliteit dan de schoen bij de combinoren.

4. Hoge Noor

_HSN0488.JPG
De hoge Noor heeft een leren schoen met daaronder ijzers die verder van de schoen af staan vergeleken met de lage Noor. Hierdoor is stabiliteit zoeken lastiger dan bij de lage Noor en ga je sneller zwikken met je enkels. Waar een aantal jaar geleden nog wel van lage naar hoge Noor werd overgestapt, ziet Van der Hoorn dat de schaatsers tegenwoordig de hoge Noor overslaan en de klapschaats proberen.

5. Klapschaats

_HSN0490.JPG
Ben je beginnend schaatser, dan raadt Van der Hoorn aan om eerst te beginnen op vaste schaatsen voordat je overgaat op klapschaatsen.

Wanneer maak je de overstap naar klapschaatsen? Zodra kinderen op de lage Noor de stabiliteit hebben, dan is de overstap naar de klapschaats niet heel groot, vertelt Van der Hoorn. Als leidraad zou hij aanhouden dat je recht op de schaatsen moet staan, zodat je stabiliteit hebt en goed kan sturen. Als je nog erg naar binnen staat dan wordt bijvoorbeeld overstappen ook lastig. Ook voor klapschaatsen bestaan er tegenwoordig instapmodellen waarbij je niet meteen de hoofdprijs betaalt.

6. Custom schaatsschoen 

_HSN0491.JPG
De custom schaatsschoen is door bijna iedere topschaatser wel omarmd. Deze schaatsschoen wordt gemaakt aan de hand van een gipsen mal van je voeten, waardoor hij nagenoeg perfect nauwsluitend om je voet heen zit. Zowel bij de bekende merken als Viking als bij gespecialiseerde orthopedische schoenmakers als Groothuis, CustomFit en Rebel skate kun je custom schoenen laten maken.

7. Zweedse kluunschaats

_HSN0498.JPG
Deze ‘langlaufschaats’ is vooral geschikt voor natuurijs om langere toertochten te rijden. Door de opgeslepen punt aan de voorkant rijd je makkelijker over slecht ijs en scheuren. Het scharnierpunt van de klapschaats zit vooraan de schoen, waardoor je minder snel voorover valt. Ook staat de schoen verder naar achteren op het ijzer dan bij de reguliere schaats, waardoor je gewicht meer achterop is en je ook makkelijker op het slechte ijs stuurt. Op de kunstijsbaan is deze schaats minder geschikt, omdat je door de hoge schoen en positie van het scharnier minder makkelijk de goede houding en slag vindt. Ook bochten zijn lastiger met de Zweedse kluunschaats.

Tot slot: Wil je zeker weten dat je straks schaatsen hebt die goed passen én die bij je niveau en ambities passen, ga dan langs bij de schaatswinkel voor persoonlijk advies.

 


De baan is gesloten.


 

Alles over schaatsen

Schaatsen op natuurijs

20 veiligheidsregelsOnze ambu-quad

Ons bestuurslid Gerard Wink heeft een prachtig stuk werk verricht. Tijdens de klussendag op de ijsbaan verraste hij ons met een ambu-kar. Hiermee kunnen wij schaatsslachtoffers vervoeren vanaf plaatsen die niet door een ambulance kunnen worden bereikt. Weer een stap voorwaarts voor de Steenwijker IJsclub.

Weersverwachting en grafieken voor Giethoorn en omstreken.
Ook op Facebook.