Start

Secretariaat: Magistraat 6, 8332 GV Steenwijk. Tel.nr.: 0521-515787 06-47163373. E-mail: dickbussink@gmail.com. De ijsbaan is gelegen aan Het Verlaat 2 te Steenwijk. Tel.nr. ijsbaan: 06-30956695.


Kalender:


22 november  : Algemene Ledenvergadering in de Heren van de Rechter te Steenwijk. Aanvang 20.00 uur. Gastspreker: Roelof Groen(Voorzitter OMT).

Geachte leden.

Hierbij nodigen wij u uit voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING. Deze wordt gehouden  op woensdag 22 november 2017 in de bovenzaal van “De Heren van de Rechter”, Markt 76 in Steenwijk. Aanvang 20.00 uur.

Agenda.

 1. Opening door de voorzitter, met korte terugblik.
 2. Notulen van de jaarvergadering op 17 november 2016.
 3. Ingekomen post door de secretaris, de heer D. Bussink.
 4. Financieel verslag van de penningmeester, de heer E. Kooij.
 5. Kascontrole: Verslag door de heren L. Sleurink en J. Driezen. De heer M. Dedden is als zodanig aftredend. Benoeming nieuw lid voor kascommissie (reserve).
 6. Bestuursverkiezing: Mw. Monique Driezen en de heren Gerard Wink en Dick Bussink zijn aftredend en herkiesbaar. Mw. Corina Prent (vacature) is bereid om zitting te nemen in het bestuur.

Tot de aanvang van de algemene ledenvergadering kunnen bij het bestuur nieuwe kandidaten aangemeld worden met tenminste tien handtekeningen van leden van de Steenwijker IJsclub.

 1. Jeugdleden Steenwijker IJsclub: Het bestuur is voornemens om onze jeugdleden tot en met 15 jaar een keer gratis te laten schaatsen op de kunstijsbaan in Steenwijk. Deze staat ook dit jaar weer van vrijdag 15 december tot zondag 7 januari a.s. op de markt. De entree komt dan voor rekening van de Steenwijker IJsclub.

Daarvoor hebben wij de baan afgehuurd op donderdagmiddag 21 december en vrijdagavond 22 december.

-  Donderdagmiddag 21 december worden jeugdleden tot en met 11 jaar toegelaten van 14-17 uur.

-  Vrijdagavond 22 december is het voor de jeugdleden van 12 t'm 15 jaar, van 19-21 uur.

Op deze tijdstippen dient de jeugd gebruik te maken van de eigen schaatsen. Dat geldt niet voor de overige openingstijden! Indien u als ouders niet uw jeugd van te voren heeft opgegeven, kunnen zij niet worden toegelaten op de ijsbaan.

Opgave dient voor 29 november a.s. plaats te vinden bij de secretaris, Dick Bussink, tel. 0521-516787 of 06-47163373; of via de mail: dickbussink@gmail.com

Door middel van de vlag van de Steenwijker IJsclub kunt u zien waar de kaarten afgehaald kunnen worden. 

 1. Rondvraag.
 2. Pauze.
 3. Gastspreker: Na de pauze zal de voorzitter van de Overijsselse Merentocht, de heer Roelof Groen uit Giethoorn ons van alles vertellen over deze lange schaatstocht in Noordwest Overijssel, die tot nu toe nog niet is verreden.

Het vergt een enorme organisatie om deze schaatstocht te realiseren. Hopelijk kan die binnenkort een keer worden verreden. Middels beelden op een scherm wordt het een en ander nader toegelicht.

Het belooft voor de schaatsliefhebbers een interessante avond te worden.

 1. Sluiting.

De contributie voor het verenigingsjaar 2017-2018 wordt begin december van uw bankrekening afgeschreven.    

Het bestuur.


Van de voorzitter:

Wanneer ik dit schrijf is het herfst en dat is de voorbode voor de komende winter. Dit zijn de momenten dat het weer gaat kriebelen en er verwachtingspatronen gaan ontstaan van, krijgen we nu echt een strenge winter waarin we eindelijk weer eens de schaatsen kunnen onderbinden of wordt het weer kwakkelen zoals de voorgaande jaren. Als bestuur hebben we alweer een start gemaakt met onze eerste vergadering en een ieder sprak de wens uit om de ijsbaan weer eens te kunnen openen, aan ons zal het dus niet liggen.
Ook hebben we afgesproken om de prijs van het lidmaatschap niet te verhogen ondanks de kosten die we wel jaarlijks maken, ook wanneer er geen of onvoldoende ijs ligt.
Begin december zal de contributie automatisch worden afgeschreven voor deze winterperiode.

In de afgelopen periode zijn we weer aan de slag geweest met diverse onderhoudswerkzaamheden op de ijsbaan zoals het schilderen van de containers en het onderhouden van de Quads.

Onze ledenvergadering is dit jaar op woensdagavond 22 november bij “De Heren van de Rechter” aan de markt en we beginnen om 20.00 uur. Als gastspreker zal dan aanwezig zijn de heer Roelof Groen, voorzitter van de OMT ( Overijsselse Meren Tocht ) hij neemt ons dan mee in periodes waarin wel geschaatst kon worden.
Als bestuur hopen we op een goede opkomst en u dan te kunnen ontmoeten.

Mede namens de andere bestuursleden wens ik u allen een mooie en gezellige schaatswinter toe.

Harry Timmerman
Voorzitter Steenwijker IJsclub “Het Verlaat”

IJsbaan klaar gemaakt voor de komende winterperiode.

 

NL-Doet 2017. Ook de Steenwijker ijsclub heeft dit jaar weer mee gedaan met de actie van NL Doet. Dit jaar hebben we de parkeerruimte voor de ingang van de ijsbaan verbeterd door er grastegels in te plaatsen. Deze grastegels werden door de gemeente aan ons beschikbaar gesteld. Het was een zware klus waarbij enige professionele hulp nodig was om de grond af te graven en een nieuw zandbed aan te leggen. Gelukkig waren de bedrijven Hellinga grondverzet en Van Lubek bestratingen bereid om ons te helpen bij de voorbereidingen zodat onze vrijwilligers en bestuursleden vrijdag de klus verder konden afronden. Onze dank gaat uit naar de genoemde bedrijven en de vrijwilligers die ons weer goed hebben geholpen. Bestuur Steenwijker IJsclub “Het Verlaat”


De ijsbaan is gesloten


Alles over schaatsen

20 veiligheidsregels


Onze ambu-quad

Ons bestuurslid Gerard Wink heeft een prachtig stuk werk verricht. Tijdens de klussendag op de ijsbaan verraste hij ons met een ambu-kar. Hiermee kunnen wij schaatsslachtoffers vervoeren vanaf plaatsen die niet door een ambulance kunnen worden bereikt. Weer een stap voorwaarts voor de Steenwijker IJsclub.